Kontrast
A A A

Ośrodek

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  "WAŁOWA"  jako  pierwszy  w   Siedlcach  decyzją  Prezydenta  Miasta  Siedlce  otrzymał  status  "SUPER OSK"

Dzięki statusowi SUPER OSK mamy prawo do m.in.:

  • prowadzenia kursów metodą e-learningową,
  • prowadzenia kursów na kartę rowerową oraz e-learningiem na kartę motorowerową,
  • prowadzenia szkoleń na instruktorów nauki jazdy,
  • prowadzenia corocznych warsztatów dla wszystkich instruktorów nauki jazdy (brak takiego szkolenia będzie powodował skreślenie z listy instruktorów)

Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAŁOWA" ma swą siedzibę  w Siedlcach, ul. Plac Zdanowskiego 1(Dworzec PKP). Wcześniej znajdował się przy ul. Wałowej i ul. Piłsudskiego. Nazwa ośrodka powstała od nazwy ulicy, przy której pierwotnie mieścił się ośrodek.

W ciągu swego istnienia Ośrodek zmieniał swoje oblicze. Ma on duży dorobek w kształceniu przyszłych kierowców i kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, T. Firma zawdzięcza osiągnięcia dzięki fachowej i oddanej swojej kadrze kierowniczej i instruktorskiej. Stawiamy na jakość szkolenia.

Każdy z 35 instruktorów rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ambicją każdego z nich jest osiąganie coraz to lepszych wyników w zdawalności wyszkolonych kursantów. Posiadamy wzorcowe place manewrowe. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości. Wnikliwie śledzimy rynek szkolenia, natychmiast wyposażając Ośrodek i kursantów we wszystkie pomoce szkoleniowe i dydaktyczne ukazujące się na rynku. Owocuje to wysokim wskaźnikiem zdawalności naszych kursantów.

 

Zapraszamy do naszego Ośrodka !!!