Kontrast
A A A

Kursy

Kategoria A 2

kategoria A2 - 18 lat - uprawnienia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • Ilość godzin teoretycznych: 30
  • Ilość godzin praktycznych: 20

Cena kursu - 2500 zł