Kontrast
A A A

Kursy

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - dla prawa jazdy kat.D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną w ramach prawa  jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zobowiązani są odbyć kurs - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin szkolenia.