Kontrast
A A A

Kursy

Kategoria C

kategoria C - 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • ilość godzin teoretycznych: 20 godz. ilość godzin praktycznych: 30 godz.

Cena kursu - 3800 zł