Kontrast
A A A

Kursy

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowcy, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną w ramach prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej przyspieszoną, zobowiązani są odbyć kurs -  kwalifikacja wstępnej uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin szkolenia.