Kontrast
A A A

Kursy

Kategoria D

kategoria D - 24 lata, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; -  uprawnienia do kierowania:
autobusem,

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
  • ilość godzin praktycznych: 40 godz. lub 60 godz.

Cena kursu -8000 zł po kat. B / 6000 zł po kat. C