Kontrast
A A A

Kursy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat (w przyp. kat. C uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D uzyskanej po 10.09.2008 r.).
W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140.
Pozostałe warunki takie jak przy kwalifikacji wstępnej.