Kontrast
A A A

Kursy

Podstawa prawna

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wprowadzono nowe wymagania dla kierowców zawodowych. Firmy, zajmujące się przewozem nie mogą już zatrudniać przypadkowych kierowców. Każdy z nich musi przejść wstępną kwalifikację, szkolenia okresowe oraz poddawać się częstszym badaniom.

Wprowadzenie takich samych wymagań dla kierowców w całej Unii ułatwi polskim kierowcom dostęp do pracy za granicą, a polskim przewoźnikom do zatrudniania pracowników z innych krajów Unii. Właśnie takim celom służą zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Obecnie każdy kierowca, który będzie zatrudniany w firmie przewozowej po raz pierwszy będzie musiał obowiązkowo przejść kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

Podstawa prawna

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji  wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
25, poz. 874 ze zmianami)
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz.
805 ze zm.).
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.)